Бонуси/штрафи гри "АВТОКВЕСТ ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ"

Дата Команда Рівень Причина Бонус/Штраф Коментар -
22.08.2020 01:15:12 Дубаї 24. Фініш за бонус: Бонус 1 бонус 5 хв